bevissthet om hvordan OVERVELDENDE hendelser har satt sitt preg på oss og hvordan beskyttelses- og mestringsstrategiene OVER TID bygger seg opp og hindrer kontakten med vårt eget selv gir oss mulighet for endring.

Ved hjelp av terapi kan vi møte våre fortrengte traumatiserte deler, bli klar over våre innviklinger og overlevelsesstrategier og få kontakt med vårt sunne selv.

Steg for steg kommer vi nærmere vårt sanne jeg og vår sunne vilje

 
 
Foto: Jon H.Reksten

Foto: Jon H.Reksten

Traumeterapi  - endring ved hjelp av intensjonsmetoden

Målet med terapi er å gjøre deg tryggere i deg selv og frigjøre energien som brukes til å holde avspaltede minner og fornemmelser vekke fra bevisstheten.

Ved hjelp av intensjonen vil årsaken til problemer vi sliter med i dag tre frem, og det vil bli klart om det er traumer som ligger bak. Deretter bruker vi metoden for å bearbeide traumene, slik at de kan slippe taket i oss og åpne for nye livsveier, innsikter og energi.

Vanskelige livserfaringer som krenkelser, overgrep, utrygghet og omsorgssvikt setter spor og kan ligge bak fysisk og psykisk smerte og sykdom. Forskning viser at traumefølelser går i arv om de ikke bearbeides, og dermed kan dine utfordringer ha  opprinnelse i traumatiske hendelser som dine foreldre eller besteforeldre har opplevd. Også dine barns utfordringer kan ha rot i hendelser som ligger bakover i slekten.

Traumeterapi med intensjonsmetoden er en effektiv metode for personlig utvikling og psykoterapi. I en prosess kan du utforske temaet ditt og endringsmålet (intensjonen din).

Metoden gjør det mulig å bearbeide, håndtere og begripe erfaringer som i dag hindrer deg i å leve et godt liv som ditt sanne jeg – den du virkelig er.

“All we need to process traumas is stored in our body and appears in therapy when we need it." Prof. dr. Franz Ruppert


Traumeterapi en til en eller i gruppe

I IoPT benytter vi oss av konstellasjonsmetoden, opprinnelig utviklet av familiekonstellatøren Bert  Hellinger. Grunnprinsippet er at personer blir satt inn som resonansgiver for å kunne gjøre ytre reaksjonsmønstre og indre psykiske strukturer synlige. Resonansgiver trenger ikke kjenne klienten eller historien bak intensjonen.

Ved en til en terapi benyttes gulvmarkører eller figurer. Om klienten ønsker det stiller terapeuten seg til rådighet som resonansgiver.

Ved terapi i gruppe er det andre gruppemedlemmer som tjener som speil for klienten.I

Foto: Jon H. Reksten

Foto: Jon H. Reksten


Foto: Jon H.Reksten

Foto: Jon H.Reksten

Samtale

En samtale med en IoPT terapeut kan være en mulighet til å bli mer bevisst på seg selv, egne erfaringer og følelser, det livet vi lever og hvordan vi ønsker å leve. Utgangspunktet er vanligvis det vi oppleve som vanskelig akkurat nå.