IoPT Stavanger

 

Sissel Bru Reksten

Sissel Bru Reksten

Sissel Bru Reksten

 
 
 
Franz Ruppert.jpg

Franz Ruppert 

 
Marta.3.jpg

Marta Thorsheim

IoPT Stavanger ble stiftet våren 2017 og drives av Sissel Bru Reksten. Hun arbeider etter dr. Prof. Franz Ruppert sin teori- og metode og samarbeider med Marta Thorsheim,  IoPT - Institutt for Traumearbeid i Oslo.  

 

Sissel er kursholder og registrert traumeterapeut IoPT.

Hun er utdannet sosionom, cand.mag. organisasjon og ledelse og master i endringsledelse. I tillegg har hun spesialisert seg innen traumeteori og terapi. Sissel har fulgt Franz Ruppert sin internasjonale videreutdanning siden 2012.

Sissel har arbeidserfaring innen privat og offentlig sektor innen barnevern, IA arbeid, ledelse, team og lederutvikling og som fag og avdelingsleder innen attføring.

Sissel brenner for å bevege mennesker til endring, slik at de lytter til sitt indre kompass og tar en ledende rolle i livet sitt.

I dag jobber Sissel 100 % som terapeut, lærer og kursholder i IoPT Stavanger.

Sissel er registrert traumeterapeut og godkjent veileder ved NTF (Norsk Traumeterapeut forening.)

Utdannelse:

  • Veilederutdannet fra Institutt for Traumearbeid, Oslo, 2017-2018.

  • Utdannet og sertifisert traume terapeut ved Institutt for Traumearbeid i Oslo, 2010-2013. Har deltatt i dr. prof. Franz Ruppert sin internasjonale videreutdanning i siden 2012.

  • Sissel har en bachelor i sosialt arbeid, cand.mag. Organisasjon og ledelse og en master i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger.

  • Hun er sertifisert Coach og DiSC veileder (se Volo.no.)

 

Franz Ruppert er professor i psykologi ved Universitet for anvendt vitenskap i München

Han er forfatter av syv bøker om traumer, tilknytning og flergenerasjonelle traumer og
grunnlegger av Identitets orientert Psykotraumeteori og terapi

– IoPT-Hans egenutviklede metode resonansprosess med Intensjonsmetoden og hans teorier innen traumer er banebrytende for forståelsen av  sammenhengen kropp-psyke.

Holder jevnlig seminar i Norge, ved Institutt for traumearbeid, IoPT, Oslo..

Ruppert har skrevet mange bøker om psykotraumer og hva de kan føre til. Bøkene er oversatt til flere språk. se www.frans-ruppert.de.

 

Marta Thorsheim er traumeterapeut IoPT (DGfS/MNKf)

Hun er ansatt på Institutt for Traumearbeid, IoPT og hun holder kurs og utdanninger innen IoPT nasjonalt og internasjonalt

Marta har skrevet kapittel to i prof. Rupperts bok «Barndomstraumer" Fra svangerskapet, fødselen og første leveår»,, samt kapittelet Psykotraume og hudsykdommer,i hans siste bok "Min Kropp, mitt traume, mitt jeg. Intensjonskonstellasjoner - veien ut av traumebiografien."  I tillegg har hun hatt ansvaret for redigeringen og oversettelsen av alle hans fem bøker til norsk

Se  Institutt for Traumearbeid, www.iopt.no.

Marta står for norsk oversettelse av den prisbelønte dokumentaren In Utero

Hun samarbeider nært med Prof.Dr. Franz Ruppert og den kanadiske legen,,  Dr. Gabor Maté.


Tilbakemeldinger

«IoPT er en ny terapiform for meg, samtidig har det vært en trygg og god opplevelse fra første møte med Sissel. Sissel er behagelig, dyktig til å «se meg» og utrolig kunnskapsrik. Metoden er enkelt, og svært effektiv. Etter første timeavtale, hadde jeg fått mer ut av timen hos Sissel, enn jeg har fått etter flere år i samtaler hos forskjellige psykologer. Å få avdekket sammenheng mellom nåtidens tanker og reaksjonsmønster, med tidligere opplevelser og hendelser, godt gjemt i det ubevisste «selvet», har vært nyttig og lærerikt. IoPT har gitt meg en større forståelse for hva som er årsaken til måten jeg håndtere relasjoner privat og i arbeidslivet, samt hvordan jeg behandler og ivaretar meg selv. Helt ukjente sammenhenger mellom opplevelser har dukket opp, og gitt mening og forklaring på hvorfor jeg oppfører meg som jeg gjør i forskjellige situasjoner. Et godt eksempel på dette er hvordan jeg nå klarer å gi tydelige tilbakemeldinger om mine ønsker og behov til mine omgivelser. Tidligere ville jeg ikke ha sagt ifra at jeg ønsket noe annet. Det føles fantastisk å oppleve effekt av terapien, allerede etter første gang. Det gir en positiv opplevelse å oppleve mestring over situasjoner jeg før håndterte dårlig eller unngikk. IoPT får tak i hele mennesket, og effekten av å bruke «jeg vil» i intensjonssetningene gir styrke og tro på meg selv som menneske. Det gir energi til endring og kraft til å stå i vanskelige situasjoner. Dette er en terapiform jeg kommer til å fortsette med fremover!» Kvinne, 34 år.

«Terapien gir meg bevissthet og kunnskap som gjør at jeg står tryggere i meg selv.» Eli, 57 år

«Veien tilbake til deg selv....  perfekt tittel. Takk for tryggheten, terapien og veiledningen du gir slik at jeg finner veien, og ikke minst opplever at jeg faktisk går på den.  Magisk spør du meg.  Ting skjer i meg og rundt meg.  Plutselig ser jeg inn i gamle mønstre og roller som har vært og fremdeles er, i familierelasjonen.  Jeg klarer å ta et skritt tilbake, fremfor å gå rett i følelsen og bli såret.
Det gir meg ro og styrker selvfølelsen.  At jeg til og med skulle finne årsaken til indre skjelvning som jeg kjenner igjen fra barndommen hadde jeg aldri trodd.  Men nå vet jeg hva som ligger bak.  Takk for at du hjelper meg til å gjør veien min synlig.» Siri 59.