imagesU45KXF7S.jpg

Vi drukner i informasjon, men lytter vi til kroppens signaler?

Indre uro, irritasjon, kjevespenninger...

Jo bedre jeg forstår sammenhengen mellom kroppens signal og årsaken bak dem, jo bedre kan jeg støtte meg selv til helse og trivsel .

Om jeg ikke lytter til kroppens signal og ivaretar kroppens behov  - men blir værende i situasjoner og aktiviteter som ikke gjør meg godt - i en relasjon der jeg ikke kan være meg selv, på en arbeidsplass der jeg må dempe nakkevondt med smertestillende for å klare å holde ut - da svikter jeg meg selv.

Hvem eller hva lærte meg å ikke ta kroppens signaler på alvor?

Nå står en ny helse revolusjon for døren. Den har å gjøre med å gjenopprette kontakten med kroppens signal.

I 1918 døde like mange av spanskesyken som i krigshandlinger i forbindelse med 1. verdenskrig. Våre besteforeldre fryktet smittsomme sykdommer som influensa, tyfus, polio og kolera. Men det skjedde en revolusjon innen helsestell og medisin. Dette er sykdommer som i dag med letthet kan behandles.

Nå står en ny helserevolusjon for døren. Den handler om å gjenopprette kontakten med kroppens egne signal.

Det har lenge vært kjent og forsket på at traumer kan gjøre mennesker syke. Traumatiske belastninger fører på sikt til fysisk sykdom og psykiske forstyrrelser., jfr den amerikanske ACE studien..

Et vesentlig trekk ved psykotraumer er at de blir fornektet både på personlig og samfunnsmessig plan.

.


Fagbøker

Tilgjengelige for salg på mitt kontor og på nettsiden til www.IoPT.no

 

Bilde1.png

Foto: Jon H.Reksten

Foto: Jon H.Reksten

Noen av temaene som kommer her:

Spaltingsmodell

Symbiotisk identifisering - vansker med utvikling av autonomi

Barndomstraumer og utviklingstraumer

Generasjonsoverførte traumer ,

SAMMENHENGEN MELLOM  TRAUMATISERING OG FYSISK/PSYKISK UHELSE

uTBRENTHET - NÅR STRESS BLIR SKADELIG.