Hva er IoPT?

IoPT står for Identitetsorientert psykotraumeteori og -terapi. Det er en terapeutisk metode for å gjenopprette kontakten med deg selv, dine følelser og minner.

IoPT tar utgangspunkt i kroppens egen visdom. Her ligger alt du trenger for å bearbeide traumer og hele kropp og psyke.  Gjennom din intensjonssetning (ditt endringsmål) oppstår en resonansprosess som gir tilgang til fortrengte følelser og minner.

Når egne livserfaringer blir erkjent og integrert gjenopprettes enheten mellom kropp og psyke. Slik styrkes ditt sunne JEG, din IDENTITET og din sunne VILJE.

.Prosessen foregår en til en eller i grupper.


Hva er et psykotraume?

Et psykotraume er en hendelse som et menneske med sine psykiske evner ikke lenger kan håndtere. Normale stressreaksjoner for å avverge trusselen blir i traumesituasjonen en fare og må stoppes for å hindre at kroppen overopphetes og ødelegger seg selv. eller for å unngå at overgriper provoseres.

Under stressreaksjonen jobber kroppen på høygir og traume nød-mekanismen må stoppes. Billedlig talt står vi da med en fot på gassen og en fot på bremsen. En akutt løsning blir å skille enheten kropp og psyke. Franz Ruppert illustrerer splittingen med en tredeling av psyken: i en bevart del, sunn del - en overlevelsesdel og en del som bærer minnene om traumet. Se figuren nedenfor.

Bilde1.png

Spaltingen innebærer tap av helhet og individualitet, Det påvirker organismens
kommunikasjonssystem.


Hva er effekten av at kropp og psyke spaltes?

Det er ikke selv hendelsen men det hendelsen gjør med deg som er traumet.
Ved spalting brytes kontakt og kommunikasjon mellom kropp og psyke. Vonde følelser og minner fortrenges eller gjøres betydningsløse.   Men minnene forblir i kroppen og den reagerer.

Når traumefølelser trigges trer traume-overlevelsesmekanismene inn for å holde det vonde borte fra bevisstheten. Kroppens signal når ikke lenger til bevisstheten. Spaltingen påvirker altså vårt indre kommunikasjonssystem og dermed vår evne til å ivareta oss selv..

Mekanismen som var positiv for overlevelse, har en pris over tid. Vi mister kontakten med egne følelser og kropp. Mange kjenner på en økende tomhet. Med alderen svekkes også kreftene vi har til fortrengning.  Ubearbeidede sår gir uforståelige fysiske og psykiske symptomer.

Når signalsystemet ikke fungerer, virker, heller ikke evnen til å lytte til oss selv og ivareta egne behov og mål. Vi "tåler" å bli værende i situasjoner og relasjoner - som bryter oss ned og er til skade for oss.

Når psyken spaltes har vi ikke lenger en identitet, men tre separate. Det gjør relasjonen til oss selv og til andre forvirrende.