INFORMASJONSMØTE

Selvutvikling gjennom identitetskonstellasjoner - IoPT

IoPT kan være til hjelp om du er sliten, stresset, har ulike helseproblem, utfordringer i parforholdet, på jobb, eller du har store livsbelastninger som du må sortere og håndtere, for å komme videre.

Vi tar utgangspunkt i hvordan kropp, sinn og følelser er sammenvevd og hvordan livserfaringer påvirker oss. Med IoPT kan vi identifisere og bearbeide det som har satt seg fast i kropp og sinn. Du lærer hvordan du kan hjelpe deg selv og andre, gjennom kunnskap, innsikt og bearbeiding

På informasjonskvelden får du vite hvordan du kan utforske din egen intensjon, (ditt personlige mål), og de opplevelsene som preger deg. Formålet er at du skal finne nok støtte i deg selv til å ta steget ut av det som binder deg og inn i et liv der du lever ut ditt autentiske jeg.  Prosessen styrker ditt sunne jeg, og din evne til å ta i bruk din sunne, frie vilje.

Du får du mulighet til å oppleve hva det vil si å gå i resonans, (øvelse,) og dersom du ønsker det – mulighet til å prøve en konstellasjon. 

 

 

PÅMELDING:

 

NÅR:
28. august, 18:00 - 21:00

HVOR?
Schiøtzgate 5, 4008 stavanger
(Stavanger sanitetsforenings helsehus, ved madlaveien)